Nhấn và Splitter

 • Outdoor 2 WAY TAP (5~1000 MHz)

  TAP 2 CHIỀU ngoài trời (5 ~ 1000 MHz)

  HT200B11 Giá trị nhấn dB 4 8 11 14 17 20 23 26 29 32 Chèn mất mát khi vào In -dB Tối đa) Tần số (MHz) 5 ~ 10 - 3,2 1,7 0,9 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 ​​0,4 ​​11 ~ 300 - 3,0 1,7 1,1 0,6 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 301 ~ 400 - 3,2 2,0 1,3 0,8 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 401 ~ 450 - 3,5 2,0 1,4 1,0 1,0 0,9 0,7 0,7 0,7 451 ~ 600 - 3,7 2,2 1,6 1,1 1,1 1,0 0,8 0,8 0,8 601 ~ 750 - 4,1 2,6 1,8 1,5 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 751 ~ 900 - 4,3 2,8 2,2 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 ...
 • Outdoor 4 WAY TAP (5~1000 MHz)

  BĂNG 4 CHIỀU ngoài trời (5 ~ 1000 MHz)

  HT400B11 Giá trị nhấn dB 8 11 14 17 20 23 26 29 32 Chèn mất mát khi vào (-dB Tối đa) Tần số (MHz) 5 ~ 10 - 3,2 1,6 1,0 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 ​​11 ~ 300 - 3,0 1,7 1,0 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 301 ~ 400 - 3,2 1,9 1,3 0,9 0,9 0,8 0,5 0,5 401 ~ 450 - 3,5 2,0 1,4 1,1 1,0 0,9 0,7 0,7 451 ~ 600 - 3,7 2,2 1,5 1,2 1,1 1,0 0,8 0,8 601 ~ 750 - 4,1 2,6 1,8 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2 751 ~ 900 - 4,5 3,0 2,2 1,7 1,7 1,5 1,4 1,4 901 ~ 1000 - 4,9 3,5 2,5 2,0 2,0 1,8 1,7 1,6 Nhấn Loss In ...
 • Outdoor 8 WAY TAP (5~1000 MHz)

  BẢNG 8 CHIỀU ngoài trời (5 ~ 1000 MHz)

  HT800B11 Giá trị chạm dB 11 14 17 20 23 26 29 32 Chèn Mất mát khi chèn vào (-dB Tối đa) Tần số (MHz) 5 ~ 10 - 3,2 1,6 1,0 0,6 0,5 0,5 0,4 11 ~ 300 - 3,0 1,7 1,0 0,7 0,7 0,6 0,5 301 ~ 400 - 3,2 1,9 1,3 0,9 0,9 0,8 0,5 401 ~ 450 - 3,5 2,0 1,4 1,1 1,0 0,9 0,7 451 ~ 600 - 3,7 2,2 1,5 1,2 1,1 1,0 0,8 601 ~ 750 - 4,1 2,6 1,8 1,5 1,4 1,3 1,2 751 ~ 900 - 4,5 3,0 2,2 1,7 1,7 1,5 1,4 901 ~ 1000 - 4,9 3,5 2,5 2,0 2,0 1,8 1,7 Lỗ nhấn I ...
 • Outdoor Splitters (5~1000 MHz)

  Bộ tách sóng ngoài trời (5 ~ 1000 MHz)

  HT204B21, HT306B21, HT306B21 Thông số Băng thông 2 chiều 3 chiều (Cân bằng) HT306A21 3 chiều (Không cân bằng) HT306B21 Chèn mất tín hiệu In-Out (-dB Max) Tần số (MHz) In-Low In-High 5 ~ 10 4.2 6.5 7.5 4.0 11 ~ 300 4.1 5.9 7.4 3.9 301 ~ 400 4.2 5.9 7.6 4.1 401 ~ 450 4.3 6.0 7.9 4.1 451 ~ 600 4.5 6.4 7.9 4.8 601 ~ 750 4.9 7.2 8.2 4.9 751 ~ 900 5.2 7.8 8.4 5.2 901 ~ 1000 5.3 7.9 8.7 5.4 Port2- Port3 Port2- Port3 Port2- Port4 Port3- Port4 Low- Low- Low- High Out-To- Out ...
 • Outdoor Couplers (5~1000 MHz)

  Bộ ghép nối ngoài trời (5 ~ 1000 MHz)

  HT100B21 Giá trị chạm dB Tap 8 Tap 12 Tap 16 Chèn Mất tín hiệu In-Out (-dB Max) Tần số (MHz) 5 ~ 10 1,6 1,1 1,1 11 ~ 300 1,7 1,2 1,1 301 ~ 400 1,8 1,3 1,2 401 ~ 450 1,9 1,4 1,3 451 ~ 600 2,0 1,6 1,5 601 ~ 750 2,4 2,0 ​​1,7 751 ~ 900 3,0 2,4 2,2 901 ~ 1000 3,5 2,7 2,5 Lỗ khi chạm khi chạm vào (± 1,5dB) 5 ~ 600 8,5 12,0 16,0 601 ~ 1000 8,5 12,5 16,0 Khi đến- Nhấn Cách ly (dB Tối thiểu) 5 ~ 10 18 20 22 11 ~ 600 25 26 28 601 ~ 750 24 26 28 751 ~ 900 21 24 25 901 ~ 1000 19 2 ...