Bộ khuếch đại quang Raman

  • Raman Optical Amplifier  ZRA1550

    Bộ khuếch đại quang Raman ZRA1550

    Bộ khuếch đại sợi quang pha tạp Erbium (EDFA), do nhiễu phát xạ tự phát (ASE) và các tầng, sự tích tụ của nhiễu phát xạ tự phát, sẽ làm giảm đáng kể SNR của máy thu hệ thống, do đó hạn chế dung lượng hệ thống và khoảng cách không tiếp sóng. Bộ khuếch đại sợi quang Raman thế hệ mới (ZRA1550) đạt được sự khuếch đại tín hiệu quang bằng độ lợi quang được tạo ra bởi tán xạ Raman được kích thích (SRS). FRA có phổ khuếch đại rộng; băng thông đạt được có thể được mở rộng hơn nữa bằng cách ...