Bộ suy hao biến quang

  • EVA50 Optical Variable Attenuator (Digital)

    Bộ suy hao biến quang EVA50 (Kỹ thuật số)

    ● Phạm vi suy hao khác nhau, 40dB, 60dB hoặc 80dB; ● Ba bước sóng: 1310nm / 1490nm / 1550nm; ● Bước suy giảm khác nhau: 0,1 dB, 1,0 dB, 10,0 dB ● Có thể lưu giá trị suy giảm 10 bản nhạc ● Có thể lưu giá trị hiện tại làm tham chiếu ● Giữ nguyên giá trị khi tắt máy; ● Chế độ tiết kiệm năng lượng; Đặc điểm chính EVA50-40 EVA50-60 Dải suy giảm 40 dB (SM) 60 dB (SM) Bước sóng đã hiệu chỉnh 1310nm / 1490nm / 1550nm Chế độ sợi quang 9 / 125um Chế độ làm suy giảm Màn hình kỹ thuật số ...