Máy phát quang điều chế bên ngoài 1550nm

  • 1550nm External Modulation Optical Transmitter (ZTX1800)

    Máy phát quang điều chế bên ngoài 1550nm (ZTX1800)

    Mô tả sản phẩm ZTX1800 là loại máy phát quang điều chế bên ngoài 1550nm hiệu suất cao tiêu chuẩn với bộ nguồn chuyển mạch kép hiệu suất cao. Toàn bộ nguồn sáng sử dụng băng thông hẹp, tiếng ồn thấp, laser DFB sóng liên tục, có khả năng giảm ảnh hưởng của sự phân tán. Bởi vì việc áp dụng thương hiệu quốc tế của các thành phần chính và công nghệ điều khiển tối ưu hóa hệ thống của công ty chúng tôi, công nghệ điều khiển mạng SMNP, kỹ thuật của máy ...